Liên hệ

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

SHIMESI

 Địa chỉ: Thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

 Điện thoại : 0221 62 90000

  Email : shimesivietnam@gmail.com

 Website: http://shimesi.com