Thiết bị gia dụng, nhà bếp chất lượng - Shimesi

  • 0921.189.888 ( Kinh doanh - Xử lý đơn hàng )
  • 0866.834.588 ( Hỗ trợ đại lý )
  • 0866.834.588 (Kinh doanh dự án - Đại lý)

Chính sách bảo hành

1. Thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành là 12 tháng kể từ ngày khách hàng mua hàng.

2. Chính sách bảo hành

2.1| Chỉ thực hiện bảo hành sửa chữa miễn phí hoặc đổi mới linh kiện vật tư bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất, Không đổi mới nguyên chiếc sản phẩm.

2.2| Nơi Bảo hành: Quý khách hàng liên hệ tới số đại lý, người bán hàng ghi trên phiếu hoặc đại lý gần nhất.

2.3| Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành với các trường hợp: hỏng do rơi vỡ, trầy xước, do tác động ngoại lực, do lũ lụt thiên tai. Không có phiếu bảo hành, phiếu bảo hành bị rách nát không còn đầy đủ thông tin. Phiếu bảo hành không hợp lệ, phiếu bảo hành không đúng với sản phẩm. Ngoài thời gian bảo hành của công ty.

Lưu ý: Trong thời gian bảo hành, nếu có phát sinh yêu cầu mới như: chỉnh sửa thay thế các linh kiện mới trong khi vẫn sử dụng được sẽ được tính phí theo từng hạng mục cụ thể